Privatio

Kancelaria prowadzi obsługę prawną:
  • indywidualnych klientów - osób fizycznych,
  • podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

 

Świadczenie pomocy prawnej w zależności od potrzeb i życzeń klienta odbywa się poprzez:

  1. udzielenie porad i konsultacji prawnych,
  2. sporządzenie pisemnej opinii prawnej,
  3. sporządzenie pisma kierowanego następnie do instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych,
  4. branie udziału w negocjacjach i innych rozmowach prowadzonych przez klienta,
  5. reprezentowanie przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed SN oraz NSA